Over Mieke

Mieke Janssens startte in 2000 haar trainingsbureau Concrete Coaching met als afzonderlijke onderdeel Zorgbureau Per Persoon. Vanuit dit bureau biedt ze ondersteunende begeleiding aan (de ouders van) kinderen met een beperking die een Persoonsgebonden Budget toegekend hebben gekregen. Ook bemiddelt ze geschikte hulpverleners voor de cliënten.

Geschiedenis
Al tijdens haar studietijd werkte Mieke met verstandelijk gehandicapten. Zo deed ze ervaring op in de vrijetijdsbesteding, gaf ze les op een school en werkte ze als invalkracht op de sociale werkplaats. In 1986 werd ze waarnemend hoofd van een Gezinsvervangend Tehuis en in 1996 werd ze locatiemanager van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. In die periode ontwikkelde ze specifieke methodes en trainingen en adviseerde ze diverse teams die in de begeleiding van een cliënt waren vastgelopen.
Voldoende ervaringen (én netwerkcontacten) om uiteindelijk de stap te wagen om voor zichzelf te gaan beginnen. Over haar cursussen, teamcoaching en de boeken die zij geschreven heeft is meer informatie te vinden op www.concretecoaching.eu

Maatjesgroepen
Vanuit Zorgbureau Per Persoon richtte zij zich in de eerste instantie op de bemiddeling van individuele hulpverleners. Totdat ze in 2003 werd benaderd door de oudervereniging Delft om de begeleidingsvragen van hun kinderen in kaart te brengen en daarop een aanbod te ontwikkelen.
Naast alle verschillende hulpvragen was er tussen de kinderen één overeenkomst: ze hadden allemaal behoefte aan een vorm van vrijetijdsbesteding waarin ze zoveel mogelijk aan de maatschappij konden deelnemen en minder afhankelijk van hun ouders waren.

Zo bedacht Mieke de eerste maatjesgroep volgens de formule die nog steeds het meest werkbaar is en intussen al tot meerdere maatjesgroepen heeft geleid. Ook bemiddelt ze individuele maatjes voor kinderen of jongeren die zich in een sociaal isolement vinden en vanwege hun beperking moeilijk aansluiting in een groep kunnen vinden.